Skip to content

Ladda elbil – den kompletta laddguiden

Ladda elbil med investeringsstöd

Investeringsstöd till laddningsstationer som används av företag och andra organisationer

Det finns ett särskilt investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.

Allmänt om bidraget

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Som exempel kan nämnas laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

 

De stora förändringarna från 2018 års bidrag är att ansökningsförfarandet blivit enklare än tidigare och att ansökan om bidrag kan lämnas in efter att installationen utförts.

Bidraget gäller laddningspunkter som installeras tidigast 2019-07-15. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer. För att allt ska bli så smidigt för er som möjligt hjälper vi er alltid med denna ansökan så att ni slipper arbetet och administrationen som det innebär.

LADDA-HEMMA-STÖD

I regeringens vårändringsbudget 2019 finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. Högst 50 000 000 kronor får betalas ut med stöd av förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Ansöka via e-tjänst

Naturvårdsverket har nu öppnat en e-tjänst för ladda hemmastödet till privatpersoner. Det krävs att ansökan inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av laddningsanordningen slutförts.

Ansöka via e-post eller post

Det är möjligt att söka bidraget genom att skicka ansökan via e-post eller post, framförallt om du har en installation som slutförts inom sex månader men innan 1 mars i år. Den kommer då sannolikt att behöva kompletteras via e-tjänsten senare. 

Det kan då ta längre tid att få ditt bidrag på grund av den manuella hanteringen. 

 Dessa uppgifter behövs:

Namn

Personnummer

Adress

Kontaktuppgifter (telefon, e-post)

Fastighetsbeteckning för den fastighet där installationen gjorts

Datum för installationen

 

Skicka detta till Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se, eller till
Registrator, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm

 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

 

 

VÄLJA RÄTT LADDKABLAR 

När du ska välja laddkabel är det viktigt att du tar reda på vilket typ av uttag din bil har, hur mycket effekt och strömstyrka som din bil kan ta emot.

Om du går in på vår webbutik och väljer din typ av bilmodell får du upp varor som passar för just din bil. Du kan även besöka ”Min bil” eller kontakta oss direkt så ger vi dig rätt info om din bils kapacitet. Kontakta oss. 

Tänk på detta innan du väljer laddkablar

Nedan checklista kan vara till stöd för att klargöra grunderna och då kunna välja rätt kabel till din bil.

  • Anslutningsuttag: Har din bil uttag för typ 2 eller typ 1?
  • Effekt = Hur mycket kan din bil ta emot med normalladdning, AC-ström? (Gäller alltså ej snabbladdning via DC). Många bilar är begränsade till 3,7kW, andra kan ta emot upp till 22kW. Kolla i din manual eller med din återförsäljare. Du kan även kontakta oss så ger vi dig informationen eller gå till ”Min bil”.
  • På de offentliga laddstationer i EU (EU-standard) som finns uppsatta finns det oftast kablar med dels snabbladdning typ CCS och ibland CHAdeMO och dels normalladdning med typ 2-kabel. En bil som har Typ2 ska således ha en kabel som benämns Typ2 till Typ2. En bil som har Typ1 ska således ha en kabel som benämns Typ1 till Typ2. För typ 1-bilar är det även värdefullt med en adapter. Då kan man till exempel installera en laddbox hemma med fast typ 2-kabel (typ 2 är ett av kraven för det statliga bidraget ladda-hemma-stödet) och ändå kunna ladda med hjälp av adaptern. Du kan då även ladda på offentliga laddstationer med kabel typ 2.
  • Välj kabel efter den effekt din bil kan ta emot (kW). Du kan dock alltid använda en kabel med stöd för högre effekt, detta fastän du använder ett lägre värde av kW. Det kan vara smart att köpa en kabel med stöd för högre effekt om man vill framtidssäkra sitt köp, perfekt att kunna använda samma kabel mot bilar som har stöd för högre kW.

OLIKA TYPER AV UTTAG OCH LADDNING

Det finn olika typer av laddning. Normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. Normalladdning är det man använder sig av hemma med en laddbox för hemmabruk. Här finns olika laddningshastigheter man kan få ut av sin laddbox beroende på vilken kapacitet man har i sitt elnät. Dessutom är det alltid bra att välja laddbox efter vilken bil man har eller tänker skaffa. Normalladdning använder sig av AC-ström, dvs växelström. Vid normalladdning pratar man om laddningseffekter mellan 3,7kW upp till 22kW. Här används kontakterna typ 1 och typ 2.

Semisnabbladdnings- och snabbladdningstekniken

Semisnabbladdnings- och snabbladdningstekniken som använder sig av DC-ström dvs. likström återfinns oftast på offentliga platser. Denna teknik är väldigt dyr och därför inte aktuellt i de flesta fall att installera hemma.
Vid semisnabbladdning pratar man om laddning på ca 22kW till 43kW.  Här finns uttag CCS eller CHAdeMO. Vid semisnabbladdning finns även AC-laddning på 22kW med typ 2-uttag.

Vad gäller snabbladdning så är fördelen att det kan gå väldigt fort att ladda sin bil, ca. 20 minuter. En snabbladdare ”tankar” din bil med likström på hög effekt. När vi pratar snabbladdning av en elbil finns det ytterligare kontakter att hålla koll på, man kan säga att det är ett extra tillägg från det vanliga uttaget.

Bilar som har ett typ 2 uttag vid normal laddning använder ett uttag som kallas för CCS. Denna standard bygger vidare på ett vanligt typ 2-uttag. Här finns även CCS Combo.

Elbilar som har typ1 har en annan teknik för snabbladdning. Här finns vissa bilar som har den så kallade typ1 CCS. Det mer vanliga är sock att de följer den japanska standarden för snabbladdning vid likström och har ett uttag som kallas CHAdeMO.

Typer av laddning

typer_laddning_ladda_elbil_typ1_typ1_chademo_CCS