klimat_klivet

För företag eller fastighetsägare kallas satsningen för “klimatklivet” och den ger möjligheten till bidrag upp till 50% av investeringskostnaden.

Alla utom privatpersoner kan ansöka
Upptill 50% av investeringen i bidrag
Max 20 000 kr per laddplats
Elmätning och Typ 2 Mode 3 är ett krav
Laddplatserna ska registreras i laddinfra och uppladdning.nu

Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar kan söka investeringsstöd från Klimatklivet för laddstationer. Det finns två kategorier av laddstationer: icke-publika, uppförda på en enskild parkeringsplats och publika, som är tillgängliga för allmänheten. Vi hjälper er med planering och installation av rätt laddningsanläggning och tar hand om ansökan för bidraget.

LADDA-HEMMA-STÖD

Genom en unik satsning har regeringen valt att arbeta med målet till ett fossilfritt Sverige och därför erbjuds Ladda-hemma-stöd till den som väljer att installera laddboxar, laddstationer eller laddningsanläggningar för elbilar.

För privatpersoner och enkla bolag kallas satsningen för “ladda-hemma-stödet” och den ger möjligheten till bidrag upp till 50% av investeringskostnaden.

Alla privatpersoner kan ansöka
Upptill 50% av investeringen i bidrag
Max 10 000 kr per fastighet
Elmätning och Typ 2 Mode 3 är ett krav

Vi hjälper er att planera och installera rätt laddbox som uppfyller kraven för bidraget. I vår installation ingår även att upprätta ansökan åt er.

Jag fick en laddbox på köpet av min bilhandlare. Kan jag söka stöd för den?
Nej. Du kan bara söka bidrag för de utlägg du haft som privatperson – alltså för den slutliga kostnaden för utrustningen och installationen. Den kostnad du har haft ska synas på de dokument du skickar in i samband med ansökan, till exempel fakturor eller kvitton.

Kan jag som företagare med förmånsbil söka bidraget om jag installerar laddstationen i mitt hem för privata medel?
Ja, förutsatt att du låter göra installationen och söker medel som privatperson. Kostnaden för laddboxen är berättigad till bidrag om du köpt den som privatperson (och förutsatt att laddboxen uppfyller de tekniska kraven som ställs i förordningen).

Vilka fordon ska kunna laddas vid min laddstation för att jag ska kunna söka bidrag?
Elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet.

Vissa laddstolpar eller laddboxar har flera uttag/laddpunkter. Finns det någon begränsning i hur många laddpunkter jag kan få bidrag för?
Du kan få bidrag för laddutrustning som har fler än en laddpunkt, men det maximala bidraget är 10 000 kronor per fastighet.

Vilken typ av laddningsutrustning omfattas av bidraget?
Laddpunkten måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad, och vara utrustad med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2, som beskrivs i standarden EN 62196-2, eller av typ Combo 2, som beskrivs i standarden EN 62196-3. Fråga din leverantör av laddutrustning om du är osäker på om dessa krav uppfylls. Typ 2-standarden är den vanligaste för nyare elbilar inom EU, och därför omfattas inte laddboxar av typ 1 av bidraget.

Varför måste laddstationen vara förberedd för elmätning?
Det gör att det blir möjligt att se hur mycket av fastighetens el som används för laddningen av fordon. En separat redovisning av elanvändningen till elbilen/bilarna kan också användas till olika tjänster som exempelvis redovisning av elkostnader för att ladda företagsbil hemma, eller för att få fram kunskap för en förbättrad energideklaration.

Kan jag få bidrag för en laddbox som inte har en energimätare installerad?
Om utrustning för mätning och debitering inte redan finns på plats i laddboxen, ska laddboxen vara förberedd för att man internt i laddboxen (utan modifikation) ska kunna eftermontera utrustning för mätning och debitering. Det är inte okej att välja en laddbox som inte är utrustad eller förberedd på detta sätt. Det är inte heller okej att lösa mätningen genom att koppla in en extern mätare utanför boxen.

Hur vet jag om laddboxen jag köpt är godkänd för bidrag?
Om du är osäker på om du kan få bidrag för den utrustning du skaffat, hör av dig till din handlare/återförsäljare för att fråga om laddboxen uppfyller kraven i förordningen.

 

 

 

VÄLJA RÄTT LADDKABLAR

 

När du ska välja laddkabel är det viktigt att du tar reda på vilket typ av uttag din bil har, hur mycket effekt och strömstyrka som din bil kan ta emot.

Om du går in på vår webbutik och väljer din typ av bilmodell får du upp varor som passar för just din bil. Du kan även kontakta oss direkt så ger vi dig rätt info om din bils kapacitet. Kontakta oss. 

Nedan checklista kan vara till stöd för att klargöra grunderna och då kunna välja rätt kabel till din bil.

  • Anslutningsuttag: Har din bil uttag för typ 2 eller typ 1?
  • Effekt = Hur mycket kan din bil ta emot med normalladdning, AC-ström? (Gäller alltså ej snabbladdning via DC) Många bilar är begränsade till 3,7kW, andra kan ta emot upp till 22kW. Kolla i din manual eller med din återförsäljare. Du kan även kontakta oss så ger vi dig informationen.
  • På de offentliga laddstationer i EU (EU-standard) som finns uppsatta finns det oftast kablar med dels snabbladdning typ CCS och ibland CHAdeMO och dels normalladdning med typ 2-kabel. En bil som har Typ2 ska således ha en kabel som benämns Typ2 till Typ2. En bil som har Typ1 ska således ha en kabel som benämns Typ1 till Typ2. För typ 1-bilar är det även värdefullt med en adapter. Då kan man till exempel installera en laddbox hemma med fast typ 2-kabel (typ 2 är ett av kraven för det statliga bidraget ladda-hemma-stödet) och ändå kunna ladda med hjälp av adaptern. Du kan då även ladda på offentliga laddstationer med kabel typ 2.
  • Välj kabel efter den effekt din bil kan ta emot (kW). Du kan dock alltid använda en kabel med stöd för högre effekt, detta fastän du använder ett lägre värde av kW. Det kan vara smart att köpa en kabel med stöd för högre effekt om man vill framtidssäkra sitt köp, perfekt att kunna använda samma kabel mot bilar som har stöd för högre kW.

 

OLIKA TYPER AV UTTAG OCH LADDNING

Det finn olika typer av laddning. Normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. Normalladdning är det man använder sig av hemma med en laddbox för hemmabruk. Här finns olika laddningshastigheter man kan få ut av sin laddbox beroende på vilken kapacitet man har i sitt elnät. Dessutom är det alltid bra att välja laddbox efter vilken bil man har eller tänker skaffa. Normalladdning använder sig av AC-ström, dvs växelström. Vid normalladdning pratar man om laddningseffekter mellan 3,7kW upp till 22kW. Här används kontakterna typ 1 och typ 2.

Semisnabbladdnings- och snabbladdningstekniken som använder sig av DC-ström dvs. likström återfinns oftast på offentliga platser. Denna teknik är väldigt dyr och därför inte aktuellt i de flesta fall att installera hemma.
Vid semisnabbladdning pratar man om laddning på ca 22kW till 43kW.  Här finns uttag CCS eller CHAdeMO. Vid semisnabbladdning finns även AC-laddning på 22kW med typ 2-uttag.

Vad gäller snabbladdning så är fördelen att det kan gå väldigt fort att ladda sin bil, ca. 20 minuter. En snabbladdare ”tankar” din bil med likström på hög effekt. När vi pratar snabbladdning av en elbil finns det ytterligare kontakter att hålla koll på, man kan säga att det är ett extra tillägg från det vanliga uttaget.

Bilar som har ett typ 2 uttag vid normal laddning använder ett uttag som kallas för CCS. Denna standard bygger vidare på ett vanligt typ 2-uttag. Här finns även CCS Combo.

Elbilar som har typ1 har en annan teknik för snabbladdning. Här finns vissa bilar som har den så kallade typ1 CCS. Det mer vanliga är sock att de följer den japanska standarden för snabbladdning vid likström och har ett uttag som kallas CHAdeMO.

Typer av laddning

typer_laddning_ladda_elbil_typ1_typ1_chademo_CCS