klimat_klivet

För företag eller fastighetsägare fanns 2018 en satsning som kallades för “klimatklivet” och den gav möjligheten till bidrag upp till 50% av investeringskostnaden. I den nya regeringsbudgeten som gäller från och med den 1/1 2019 är dock denna satsning borttagen.

LADDA-HEMMA-STÖD

Under 2017-2018 fanns ett statligt bidrag att söka för privatpersoner som kallades för Ladda-hemma-stödet. Detta bidrag gav möjligheten till att få upp till 50% tillbaka av investeringskostnaden om man som privatperson installerade laddstation för elbilar. I den nya regeringsbudgeten som gäller från och med 1/1 2019 är dock detta bidrag borttaget. 

 

 

 

 

VÄLJA RÄTT LADDKABLAR

När du ska välja laddkabel är det viktigt att du tar reda på vilket typ av uttag din bil har, hur mycket effekt och strömstyrka som din bil kan ta emot.

Om du går in på vår webbutik och väljer din typ av bilmodell får du upp varor som passar för just din bil. Du kan även besöka “Min bil” eller kontakta oss direkt så ger vi dig rätt info om din bils kapacitet. Kontakta oss. 

Nedan checklista kan vara till stöd för att klargöra grunderna och då kunna välja rätt kabel till din bil.

  • Anslutningsuttag: Har din bil uttag för typ 2 eller typ 1?
  • Effekt = Hur mycket kan din bil ta emot med normalladdning, AC-ström? (Gäller alltså ej snabbladdning via DC). Många bilar är begränsade till 3,7kW, andra kan ta emot upp till 22kW. Kolla i din manual eller med din återförsäljare. Du kan även kontakta oss så ger vi dig informationen eller gå till “Min bil“.
  • På de offentliga laddstationer i EU (EU-standard) som finns uppsatta finns det oftast kablar med dels snabbladdning typ CCS och ibland CHAdeMO och dels normalladdning med typ 2-kabel. En bil som har Typ2 ska således ha en kabel som benämns Typ2 till Typ2. En bil som har Typ1 ska således ha en kabel som benämns Typ1 till Typ2. För typ 1-bilar är det även värdefullt med en adapter. Då kan man till exempel installera en laddbox hemma med fast typ 2-kabel (typ 2 är ett av kraven för det statliga bidraget ladda-hemma-stödet) och ändå kunna ladda med hjälp av adaptern. Du kan då även ladda på offentliga laddstationer med kabel typ 2.
  • Välj kabel efter den effekt din bil kan ta emot (kW). Du kan dock alltid använda en kabel med stöd för högre effekt, detta fastän du använder ett lägre värde av kW. Det kan vara smart att köpa en kabel med stöd för högre effekt om man vill framtidssäkra sitt köp, perfekt att kunna använda samma kabel mot bilar som har stöd för högre kW.

 

OLIKA TYPER AV UTTAG OCH LADDNING

Det finn olika typer av laddning. Normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. Normalladdning är det man använder sig av hemma med en laddbox för hemmabruk. Här finns olika laddningshastigheter man kan få ut av sin laddbox beroende på vilken kapacitet man har i sitt elnät. Dessutom är det alltid bra att välja laddbox efter vilken bil man har eller tänker skaffa. Normalladdning använder sig av AC-ström, dvs växelström. Vid normalladdning pratar man om laddningseffekter mellan 3,7kW upp till 22kW. Här används kontakterna typ 1 och typ 2.

Semisnabbladdnings- och snabbladdningstekniken som använder sig av DC-ström dvs. likström återfinns oftast på offentliga platser. Denna teknik är väldigt dyr och därför inte aktuellt i de flesta fall att installera hemma.
Vid semisnabbladdning pratar man om laddning på ca 22kW till 43kW.  Här finns uttag CCS eller CHAdeMO. Vid semisnabbladdning finns även AC-laddning på 22kW med typ 2-uttag.

Vad gäller snabbladdning så är fördelen att det kan gå väldigt fort att ladda sin bil, ca. 20 minuter. En snabbladdare ”tankar” din bil med likström på hög effekt. När vi pratar snabbladdning av en elbil finns det ytterligare kontakter att hålla koll på, man kan säga att det är ett extra tillägg från det vanliga uttaget.

Bilar som har ett typ 2 uttag vid normal laddning använder ett uttag som kallas för CCS. Denna standard bygger vidare på ett vanligt typ 2-uttag. Här finns även CCS Combo.

Elbilar som har typ1 har en annan teknik för snabbladdning. Här finns vissa bilar som har den så kallade typ1 CCS. Det mer vanliga är sock att de följer den japanska standarden för snabbladdning vid likström och har ett uttag som kallas CHAdeMO.

Typer av laddning

typer_laddning_ladda_elbil_typ1_typ1_chademo_CCS